İ.Ü. Çeviribilim Dergisi

İ.Ü. Çeviribilim Dergisi, yerel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Özel sayılar hariç yılda iki kez çıkar. Türkiye’ye ve yakın bölgesine yönelik   çalışmaları uluslararası akademik arenaya taşıma ve bilimsel olarak tartışılabilir   kılma amacını taşımaktadır. Bu nedenle bölgesel çeviri gerçeklerinden  yola   çıkarak geçmişten bu yana Doğu ve Batı veya Kuzey ve Güney arasındaki   ilişkilerde biriken zengin çeviri deneyimini çağdaş bilimsel kuramlar ışığında   incelemelere yer açarak uluslararası akademik mozaiğe kendi rengini katmayı   hedeflemektedir. Bu nedenle de, bilgiyi ithal etme   politikasından çok   Türkiye’nin ve yakın bölgesinin zengin çeviri deneyimini uluslararası arenaya   taşıma işlevini yerine getirmeyi hedeflemektedir. Uluslararası iletişimde   İngilizcenin kolaylaştırıcı rolünü dikkate alırken “çeviri”nin dil ve kültürle   doğrudan ilişkisini de önemseyerek İngilizce'nin egemenliğindeki tek dilli  yaklaşımdan uzak durmayı seçmiş ve dergide başta Türkçe, İngilizce, Almanca   ve Fransızca olmak üzere çokdillilik benimsemiştir. Dergide yer verilecek  çalışmalarda yöntemsel olarak özgünlük, görgüllük, sistemlilik, açıklık ve  uluslararası akademik çevreye seslenebilirlik  özellikleri temel alınmıştır.  

Dergi karşılaştırmalı çeviri incelemeleri, çeviri kuramı, çeviri eleştirisi,   çeviri eğitimi, çeviri tarihi, çeviri etiği, profesyonel çevirmenlik, çeviri   teknolojisi, özel alan çevirisi gibi doğrudan ilgili konuların yanı sıra   karşılaştırmalı kültür ve yazın incelemeleri, küresel bilgi transferi, diller ve  kültürlerarası etkileşimler gibi konularda, çeviriyle bağlantıyı ön planda tutan  disiplinlerarası çalışmalara da açıktır. Dergi yer vereceği makalelerde,   derlenmiş bilgiler aktarmakla yetinen değil, özgün bilgi üretimine katkı özelliği  taşıyan makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır. Yüksek lisans ve doktora  tezlerinden türetilmiş yenilik içeren incelemeleri de özgün bilgi kapsamında    değerlendirmektedir. Dergide ayrıca ilgili alanlarda kitap ve tez tanıtımlarının   yanısıra, nitelikli çeviribilimsel etkinliklerle ilgili duyurulara da yer verilecektir. 

Dergi yayın kuruluna ceviribilimdergisi@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Dergimizin tüm sayılarına erişmek için tıklayınız.

Yayın yazım kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz. Yazım_Kılavuzu_Guidelines