Akademik Özgeçmiş

Lisans- ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI, INGILIZ DILI VE EDEBIYATI, 1999-2003


Bitirme Tezi: Christian Elements in the Trilogy "Lord of the Rings"


Yüksek Lisans- ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI, INGILIZ DILI EGITIMI ANABILIM DALI, 2004-2008


Tezin Başlığı: A Comparative Study into the Effect of Using Short Story in EFL Classes on Vocabulary Instruction


Doktora - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ÇEVİRİBİLİM ANABİLİM DALI, 2009-Devam


Tez konusu: Mütercim-Tercümanlık Öğrencilerinin Özel Alan Çevirileri Bağlamında Yazılı Çeviri Edinçlerinin Ölçülmesi